Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
"Mój Innowacyjny Wynalazek 2019"

Formularz zgłoszeniowy

Mój Innowacyjny Wynalazek 2019

Konkurs objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Skład zespołu:

1)

2)

3)

Przeciągnij lub kliknij by dodać plik. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 128MB.
Przeciągnij lub kliknij by dodać plik.

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………… w konkursie „Mój Innowacyjny Wynalazek 2019” organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie internetowej www.kpai.pl i go akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kujawsko – Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o. o. (organizatora konkursu) danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz publikacji nadesłanych prac.

Jestem świadomy, że udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym i nieograniczonym czasowo i terytorialnie przekazaniem na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich zgodnie z punktem VI Regulaminu.